Informace

Mapka a rozsah ordinační doby jsou zveřejněny na těchto stránkách.

Vzhledem k naplněné kapacitě naší ambulance nové pacienty nepřijímáme.

Ke kontaktu s námi používejte výhradně mailovou komunikaci - mail: info@endomb.cz, bližší údaje na tel. čísle 326 101 101