Endokrinologie v ČR

V centru pozornosti endokrinologie je studium fyziologie a nemocí žlaz s vnitřní sekrecí. Sledujeme nemocné s onemocněním podvěsku mozkového, nadledvin, štítné žlázy.

Většina pacientů navštěvujících naši ambulanci jsou pacienti s onemocněním štítné žlázy. Výskyt onemocnění štítné žlázy v naší populaci činí asi 5-7%, většinu postižených tvoří ženy. U žen ve středním věku je udáván výskyt tyreopatií až 15-20%.

Nesnadným úkolem zdravotníků je rozlišení, zda případné patologické výsledky laboratorních testů jsou důsledkem onemocnění endokrinních žlaz samotných nebo jde o následek jiných celkových onemocnění nebo jde o fyziologickou reakci organismu např. na stress.
Proto by laboratorní odběry hormonálních hladin měly být prováděny u výživově stabilizovaných pacientů bez známek akutního onemocnění, ve standartním režimu ( ne např. po noční službě).

Pro správnou činnost štítné žlázy je nezbytný adekvátní příjem jodu. Díky úsilí našich předchůdců endokrinologů padlo rozhodnutí o jodidaci jedlé soli a problematiku jodového deficitu je možné v současné době v naší populaci považovat za vyřešenou. Zvýšené nároky na dodávku jodu jsou v těhotenství a v době kojení, kdy považujeme za nezbytné zdůraznit nutnost zvýšení dodávky jodu v potravě. Je možné doplnění multivitamíny určenými pro těhotné nebo jiný preparát obsahující jod (který je možné zakoupit v lékárně).

V ČR se již několik let hovoří o celoplošném screeningu těhotných. V některých regionech již probíhají pilotní studie. V našem regionu jsme se domluvili na programu sledování tyreopatií u těhotných. Program by měl být zahájen od ledna 2009, v rámci screeningu vrozených vývojových vad bude provedeno i vyšetření TSH, fT4 a antiTPO protilátek.
Budou-li nalezeny hraniční nebo patologické výsledky, bude těmto těhotným doporučeno vyšetření v endokrinologické ambulanci. Toto vyšetření bude provedeno do týdne a rozhodne o potřebě léčby nebo sledování těhotné.
Chtěl bych však zdůraznit, že se těhotné v žádném případě nemusí těchto vyšetření ani jejich výsledků obávat. Pokud absolvují doporučená vyšetření a budou respektovat naše doporučení, neovlivní případné onemocnění štítné žlázy průběh jejich těhotenství.